Изнесено заседание на Постоянната комисия "Финанси и бюджет" към Общински съвет на Община Варна

Община ВарнаИЗНЕСЕНО ЗАСЕДАНИЕ
на Постоянната комисия "Финанси и бюджет"
към Общински съвет на Община Варна

15 ноември 2017 г., 14:00 часа, Зала 1 на Икономически университет - Варна
 

Научноизследователски институт при ИУ-Варна кани всички, интересуващи се от проблемите на местната власт, да присъстват на заседанието.