Тържествена промоция Випуск 2017, ОКС "бакалавър", Факултет "Управление"

Тържествена промоция Випуск 2017, ОКС "бакалавър", Факултет "Управление"

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

организира

ТЪРЖЕСТВЕНА ПРОМОЦИЯ

по връчване на дипломи

На абсолвенти випуск 2017 г. – ОКС "бакалавър"
(дипломирани м. юни и м. септември 2017 г.)

Поканват се всички абсолвенти и техните близки да вземат участие в церемонията по връчването на дипломите.
 

16 ноември - четвъртък
Факултет "Управление"
Аула - 11:00
Час

Зала

Специалност
12:30

Аула

Маркетинг, Международен бизнес
12:30

316

МИО
12:30

323

Туризъм
12:30

128

Мениджмънт

   Галилеева клетва Икономически университет

ЗАБЕЛЕЖКА: Раздаването на тоги ще се извършва в кабинетите на инспектори учебна дейност на катедрите от съответните специалности, от 08:30 ч. до 10:30 ч., а връщането им от 14:00 ч. до 15:30 ч.  на съответните дати, обявени за всеки факултет.