ИУ–Варна посреща новата учебна година с устойчивост в търсенето на образователната услуга и стабилно финансово състояние

 „Започваме новата учебна 2017/2018 година и аз бих искал да акцентирам на първо място, че състоянието, в което я посрещаме, е доста по-различно от други университети, от средното за страната и от предходни години при нас. То се характеризира с постигнатата устойчивост в търсенето на нашата образователна услуга и стабилното финансово състояние на университета.“ - заяви ректорът на ИУ – Варна проф. д-р Пламен Илиев пред журналистите, присъствали на пресконференция на 12.09.2017 г. в новата конферентна Зала 1, и подчерта: „Две характеристики, които са резултат от много действия в предходните две-три години в изпълнение на програма за адаптация към новите демографски условия. Тя включва много широк състав от мерки, но две от непопулярните, които вероятно някъде ще се наложи да бъдат наложени, при нас категорично не са използвани: да се намаляват заплати и да се съкращава персонал. Тук е изключено да говорим за това. Мерките бяха свързани с оптимизиране на процеси, либерализиране режима на обучение, по-ефективно използване на свободни площи, по-агресивно предлагане на нашата образователна услуга, разширяване на контактите с бизнеса, с международни партньори, много сериозни инвестиции и т.н. Тези мерки вече са история и днес Икономически университет – Варна е една образователна институция с устойчивост в търсенето на образователната услуга и стабилно финансово състояние. Това обяснява и резултатите от кандидат-студентския прием. Ние обучаваме само в 4 професионални направления – „Икономика“, „Туризъм“, „Управление“ и „Информатика“, а в България има университети с над 50. В трите от тях – „Икономика“, „Туризъм“ и „Управление“, имаше много сериозна рестрикция от МОН. Две поредни години държавата ограничава поръчката с 20 процента годишно, т.е. общо 40%. В столичните ВУЗ-ове процентът на корекция е много по-малък – от порядъка на 5%. Вие имате информация за това какво се случва в столицата. За мен няма нищо изненадващо, нищо нелогично – просто демографската вълна, която мина през Варна и другите университетски градове преди две-три години, сега е в София. Въпросът е как университетите я посрещат, с какви мерки и дали са започнали да ги прилагат преди да дойде тя. Ние така направихме – започнахме много отрано. През текущата година броят на зрелостниците в България е 53 000, а броят на обявените свободни места в университетите у нас надхвърля 74 000 (вкл. платен прием). Според министър Красимир Вълчев реалните бройки за първокурсници в образователно-квалификационна степен „бакалавър” са около 48 000. Паралелно с това ежегодно около 10% от най-мотивираните студенти заминават да учат в чужбина. При тази ситуация към 01.09.2017 г. Икономически университет - Варна записа за обучение в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ около 1 550 студенти (91% в редовна форма и 9% в дистанционна). В нашия университет в резултат на извършените инвестиции и една успешна програма за адаптация към новите демографски условия имаме преизпълнение на държавната поръчка с около 15%.“

Данни за кандидатстудентския прием в ИУ - Варна 2017 г.:

Най-голям интерес са наблюдава към специалностите: „Туризъм“, „Финанси“, „Маркетинг“, „Счетоводство и одит“, „Мениджмънт“, МИО и др. Процентът на изпълнение на плановия прием за професионално направление „Администрация и управление“ е 115%, а за професионално направление „Туризъм“ е 106%. В специалност „Международен бизнес“ (с преподаване на английски език) изпълнението на плановия прием е 155%.

През 2017 г. Икономически университет - Варна стартира два нови проекта – в ОКС „бакалавър“ – специалност „Съдебна администрация“ и в образователно-квалификационна степен „магистър“ – специалност „Маркетинг и бранд мениджмънт“. Двата проекта се очертават като успешни (записаните за обучение в специалност „Съдебна администрация“ надхвърлят 3 пъти субсидираната от държавата бройка).

В образователно-квалификационна степен „магистър“ само от юнския прием общият брой на приетите студенти е около 600, като записаните в държавна поръчка са 49% от тях. Най-желани специалности: „Счетоводство и контрол“; „Международен туристически бизнес“; „Корпоративен бизнес и управление“; „Банков мениджмънт“; „Логистичен мениджмънт“; „Публични финанси“, „Реклама и медийни комуникации“, „Информатика“ и др. На 11.09.2017 г. стартира септемврийският етап за прием на студенти в ОКС „магистър“.

В 5 магистърски програми от 2017 - 2018 г. се въвежда модулна форма на обучение, която е насочена към работещи студенти. Часовете са разположени предимно след 16,30 ч. и в почивните дни. Програмите са: „Управление на продажбите и мърчандайзинг“; „Реклама и медийни комуникации“; „Маркетинг и бранд мениджмънт“; „Корпоративен маркетинг“; „Международен бизнес и мениджмънт“ (съвместен проект с Нотингам Бизнес Скул).

В Колеж по туризъм - Варна за учебната 2017/2018 г. са приети 223 студенти, от които 83% са държавна поръчка. Най-желаната специалност е „Мениджмънт на хотели и ресторанти“ (136 студенти), следвана от „Мениджмънт на туризма” и „Мениджмънт на свободното време”. На първо класиране в Колежа по туризъм са записани близо 99% от приетите

През учебната 2016/2017 г. броят студенти, обучаващи се в дистанционна форма в ИУ – Варна, има ръст от 100% спрямо предходната година (като достига 600 студенти). Този факт е в пълен синхрон със световните тенденции и с политиката, провеждана от Министерството на образованието и науката.

На пресконференцията присъстваха и всички зам.-ректори на ИУ – Варна: проф. д-р Евгени Станимиров - зам.-ректор по учебна дейност и акредитация, проф. д-р Стоян Стоянов - зам.-ректор по финанси и материална база, проф. д-р Веселин Хаджиев - зам.-ректор по научноизследователска дейнос, доц. д-р Петя Данкова зам.-ректор по международно сътрудничество и проектна дейност, както и председателят на Студентския съвет Антонио Хаджиколев.