Работна среща-дискусия за дигитализацията на обучението се проведе в ИУ - Варна

"Нови тенденции в дигитализацията на обучението във висшето образование" беше темата на работна среща-дискусия за развитие на персонала, която се проведе в ИУ – Варна на 14.07.2017 г. В нея участваха преподаватели в магистърската програма  "Международен бизнес и мениджмънт", която е съвместен проект между Икономически университет – Варна и Nottingham Business School – част от Nottingham Trent University, Емил Хелиенек - директор на програмата от страна на NTU, Eва Хелиенек - директор сектор “Международни партньорства“ в NTU, проф.д-р Евгени Станимиров – зам.-ректор и ръководител на катедра „Маркетинг“, доцент Христо Мавров - ръководител на програмата, както и други преподаватели в ИУ – Варна.

Модератор на срещата беше Емил Хелиенек, който сподели успешния опит на NTU в дигитализацията на обучението и защити тезата, че без нея висшите учебни заведения не могат да представят адекватно своя образователен продукт на международно ниво. Според г-н Хелиенек съвременните условия налагат нов подход към академичното качество: на обучение и преподаване, на учене с разбиране, персонализация и обратна връзка за активността на студентите в учебния процес, и т.н. „Ние – преподавателите, сме тук заради студентите, а не студентите – заради нас.“ – подчерта той. Неговата теза подкрепи и проф. д-р Евгени Станимиров, който изтъкна, че отдавна споделя новото виждане студентите да избират университетите, а не университетите да избират студентите.

Във втората част на срещата се състоя дискусия между преподавателите и студентите, записани в съвместната магистърска програма "Международен бизнес и мениджмънт“. Те изразиха своето задоволство от направения избор и качеството на учебния продукт, който им се предлага. Учебният план и начинът на обучение на студентите по специалността са изцяло по стандартите на Nottingham Trent University. Продължителността на обучението e 2 години (4 семестъра). Студентите, които завършат специалността, получават една обща диплома за придобита образователно-квалификационна степен "магистър" - от Nottingham Trent University и от Икономически университет - Варна. В допълнение получават и магистърска степен от ИУ - Варна.