Европейска нощ на учените с отворени врати за гражданите

Европейска нощ на учените с отворени врати за гражданите

Посетителите ще имат възможност на 29.09.2017г. от 17:00 до 22:00 ч. в академичната сграда да видят демонстрации в Университетската библиотека, в Лабораторията за изследване безопасността на стоките и презентации на Студентския съвет.

  1. Отворени врати на Университетската библиотека за гражданите:

Демонстрации на работа с автомат за заемане и връщане на книги, с роботизиран скенер в Дигитализационния център и работно място за незрящи хора. Представяне и подаряване на информационни материали за Европейския документационен център – част от комуникационната мрежа на Европейския съюз. Посетителите ще могат да разгледат експозиция на стари и ценни издания от фонда на библиотеката.

  1. Отворени врати на Лаборатория за изследване безопасността на стоките в ИУ – Варна и Център за качество на стоките и потребителска защита:

 Демонстрации, свързани с определяне на качеството и безопасността на стоките:

  • определяне качеството на прясно мляко с апарат „Лактан 1-4“;
  • определяне на водна активност на бисквити.
  • определяне съдържанието на нитрати в пресни плодове и зеленчуци, и др.
  1. Отворени врати на Студентския съвет – представяне на студентски разработки и проекта Студентска улица.