Графикът за провеждане на Държавни изпити от катедра „Маркетинг“

Графикът за провеждане на Държавни изпити от катедра „Маркетинг“е следния:

За ОКС „Бакалавър“ спец. „Маркетинг“ и спец. „Международен бизнес“ - англ. език, и ОКС „ Магистър“ спец. УПМ, РМК, КБР и КМ

На 12.09.2017г. ( вторник)

12.09 – КДИ - тест в зали 55 от 8,00 – 11,00ч.

За студентите от ОКС " бакалавър" спец. „Маркетинг“ по реда на публикувания списък:

Ф № СИН Трите имена Специалност
1 96896 661 Искра Ганчева Икономова МАРКЕТ.
2 99390 1297 Габриела Светлинова Маринова МАРКЕТ.
3 99947 1372 Петя Димитрова Димитрова МАРКЕТ.
4 97432 1382 Ивайло Емилов Кузманов МАРКЕТ.
5 100064 1415 Моника Цекова Веселинова МАРКЕТ.
6 100321 1481 Елвис Кенанова Азисова МАРКЕТ.
7 100481 1531 Христина Димитрова Христова МАРКЕТ.
8 100577 1552 Диана Николаева Димитрова МАРКЕТ.
9 100641 1570 Мая Емилова Стойнова МАРКЕТ.
10 101019 1673 Пламена Мирославова Филипова МАРКЕТ.
11 101510 1811 Миглена Маринова Пенева МАРКЕТ.
12 101523 1814 Ивайло Живков Чернев МАРКЕТ.
13 101656 1854 Памела Георгиева Георгиева МАРКЕТ.
14 101670 1858 Александър Георгиев Арнаудов МАРКЕТ.
15 101920 1918 Пламен Красимиров Петров МАРКЕТ.
16 101954 1931 Десислава Йорданова Донкова МАРКЕТ.
17 102042 1963 Диян Ангелов Жечев МАРКЕТ.
18 108970 3421 Йоана Милкова Атанасова МАРКЕТ.

За студентите от ОКС " бакалавър" спец. „Международен бизнес“ - англ. език по реда на публикувания списък:

Ф №  СИН Трите имена Специалност
1 97088 719 Мануела Владимирова Николова МБ-А.ЕЗ
2 101975 1938 Теодор Венциславов Върбанов МБ-А.ЕЗ
3 102837 2105 Ленгтън Мутанда МБ-А.ЕЗ

За студентите от ОКС "магистър"  спец." УПМ", "РМК" и "КМ" по реда на публикувания списък:

Спец. "РМК"  12.09.2017г.
Ф №  СИН Трите имена Оценка
1 109514 14384 Нурай Невзатова Адемова
2 109526 14390 Моника Манолова Гичева
Спец. "УПМ"  12.09.2017г.
Ф №  СИН Трите имена Оценка
1 111401 14778 Атанаска Христова Мерсинкова
Спец. "КМ"  12.09.2017г.
Ф №  СИН Трите имена Оценка
1 108922 400740 Диляна Драгомирова Кирилова

12.09 – защити – зала 223 от 9.00ч.

Студентите – магистри от спец. РМК и бакалаври от спец. „Маркетинг“, по реда на публикувания списък:

Магистри и Бакалаври

На 13.09.2017г. ( сряда)

13.09 – защити – зала 223 от 8.30ч.

Студентите бакалаври от спец. „ Международен бизнес“ - англ. език, по реда на публикувания списък:

Бакалаври

Рецензии ще се раздават на 11.09.2017г. в каб. 317 от 9.00 – 14.00ч.