Годишна научна конференция на тема "Науката в служба на обществото - 2017"

Годишна научна конференция на тема Науката в служба на обществото
ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ

на тема: "Науката в служба на обществото – 2017"
27 октомври 2017 г.

На 27 октомври 2017 г. от 13:30 часа в зала 205 и зала 446, в рамките на организиран от Съюза на учените - Варна, "Месец на науката"– Варна 2017 г., ще се проведе заключителна Научна конференция на тема: "Науката в служба на обществото - 2017".

Икономически университет – Варна ще бъде съорганизатор заедно с представители на Медицински университет – Варна, ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", ВСУ, ТУ-Варна,  Институт по рибни ресурси – ССА, Институт по океанология "Ф. Нансен" – БАН, Център по Хидро- и аеродинамика към институт по металознание, Съоръжения и технологии "Акад. А. Балевски" –  БАН.

Докладите следва да отговарят и на следните изисквания:

 Годишна научна конференция на тема Науката в служба на обществото