ГРАФИК за държавната сесия за бакалаври "Логистика" и магистри "Логистичен мениджмънт"

ГРАФИК

за протичане на държавната сесия за бакалаврите "Логистика" и магистрите "Логистичен мениджмънт"

23 юни (петък)  2017 г.

ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ И МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ

ЗАЛА 1-323 от 8.30 ч.

Комисия в състав:

1.доц.д-р Силвия Благоева – председател

2. доц.д-р Петя Данкова

3.доц. д-р Юлиян Василев

4.гл.ас.д-р Пламена Милушева

5. Мария Дерменджиева - представител на бизнеса

Защита на дипломни работи - Логистика  (бакалаври)

                                                                                                                                     науч.р-л              рецензент

99382

2365

СТАЙКО ПЕТКОВ ДИМИТРОВ

Възможности за развитие на железопътния транспорт в Република България

доц.д-р Силвия Благоева

хон.доц.д-р Благо Благоев

101080

Гюлшен Исметова Шабанова

Възможности за усъвършенстване складовото стопанство на "Ролпласт" ЕООД (на примера на "Ролпласт" ЕООД гр. Варна)

хон.доц.д-р Благо Благоев

гл. ас. д-р Пламена Милушева

101709

Таня Георгиева Христова

Възможности за усъвършенстване управлението на складовото стопанство на ресторанта на "Гранд Хотел Варна"АД

гл. ас. д-р Пламена Милушева

Доц.д-р Донка Желязкова

102178

Фикрие Мехмед Адем

Възможности за усъвършенстване на логистичните дейности във фирма "Си Ди Джи Груп"ЕООД

гл. ас. д-р Пламена Милушева

Доц.д-р Танка Милкова

102471

Красимир Жеков

Състояние и развитие на железопътния транспорт в България

Доц.д-р Донка Желязкова

гл. ас. д-р Пламена Милушева

102805

3331

АЛЕКСАНДЪР СТЕЛИЯНОВ ДРУМЕВ

Възможности за усъвършенстване на логистичните дейности във фирма "Алкомет"АД гр. Шумен

доц.д-р Силвия Благоева

хон.доц.д-р Благо Благоев

Защита на магистърски тези - "Логистичен мениджмънт"  магистри

105940

Георги Стоянов Недев

Възможности за развитие на човешките ресурси на фирма Marlow Navigation Co.LTD

Доц.д-р Донка Желязкова

доц.д-р Петя Данкова

109067

14267

ЯНИТА ЮРИЕВА САМУИЛОВА

Възможности за усъвършенстване на снабдяването в предприятие "Страбекс"ЕООД

гл. ас. д-р Пламена Милушева

Доц.д-р Донка Желязкова

109256

14336

КРЕСИН МЕХНУРОВА МЕХМЕДОВА

Възможности за усъвършенстване на логистичните дейности в "Зърнени храни България"АД

хон.доц.д-р Благо Благоев

доц.д-р Силвия Благоева

109264

14337

АЙЛИН БАХРИ ИБРАХИМ

Възможности за усъвършенстване на складовите дейности на "Тракия глас България"ЕАД

доц.д-р Силвия Благоева

гл. ас. д-р Пламена Милушева

110001

14469

СУЗАНА ТОДОРОВА КРЪСТЕВА

Усъвършенстване на логистичната система и обслужването в ТПК "Здравец" - гр.Плевен

доц.д-р Силвия Благоева

хон.доц.д-р Благо Благоев

110185

14491

ВИОЛЕТА СВЕТЛИНОВА ТРИФОНОВА

Усъвършенстване на логистичните дейности на "Тими ЕООД"

гл. ас. д-р Пламена Милушева

Доц.д-р Донка Желязкова

111055

14658

МАРИЕЛА ПЛАМЕНОВА КОЛЕВА

Възможности за усъвършенстване на управлението на веригата на доставките на "Амета Холдинг"АД

доц.д-р Силвия Благоева

хон.доц.д-р Благо Благоев

111168

14683

МАРИЯ МИРОСЛАВОВА МИЛКОВА

Анализ на логистичната дейност на "Загорка"АД

хон.доц.д-р Благо Благоев

доц.д-р Силвия Благоева

111413

14785

Станислав Вичев

Възможности за усъвършенстване на складовото стопанство на "Фрукто" Сливен АД

гл. ас. д-р Пламена Милушева

Доц.д-р Юлиан Василев

111429

14793

Божидар Иванов Иванов

Възможности за подобряване на икономическото състояние на фирма "Имексим"ООД

хон.доц.д-р Благо Благоев

гл. ас. д-р Пламена Милушева

111644

Стели Христова Радулова

Проблеми на развитието на водния транспорт на Република България

доц. д-р Д. Желязкова

Доц.д-р Юлиан Василев

Приблизителното време за защита на един човек е до 15 мин. В рамките на тези 15 мин. се включват: максимум до 5 мин. презентация на съдържанието на работата (осигурен е мултипроектор), отговор на въпросите от рецензията (същата ще бъде пратена на е-мейла), задаване на въпроси от комисията и отговор.

   Защитата започва в 8.30ч. и всеки следва да прецени приблизителния час, в който трябва да се яви.             Резултатите от защитата ще бъдат съобщени в същия ден устно, след приключване на защитата на всички студенти и оповестени на страницата на катедрата за проверка.

26 юни (понеделник)  2017 г.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕСТА С БАКАЛАВРИТЕ "ЛОГИСТИКА" И МАГИСТРИТЕ "ЛОГИСТИЧЕН МЕНИДЖМЪНТ"

            Провеждането на теста с бакалаврите  и магистрите ще бъде на 26 юни (понеделник) от 8.30 ч.  в зала 1-323.  Времето за решаване на теста е 3 часа. 

Списък на бакалаврите от спец. ЛОГИСТИКА, които се явяват на теста

1. 

96403

1575

ХЮЛИЯ ФИКРЕТОВА ЮМЕРОВА

2. 

97026

1659

ЮКСЕЛ БЕЛХУДАНОВ ХЮСЕИНОВ

3. 

98174

1962

ГЕОРГИ БОНЧЕВ БРАТОЕВ

4. 

98817

2144

МОНИКА НИКОЛАЕВА МИНКОВА

5. 

99173

2269

СОНЯ РУМЕНОВА ПЕТРОВА

6. 

99451

2402

СТЕЛА ПЛАМЕНОВА ПЕЙЧЕВА

7. 

100184

2569

ДОБРИН ПЕТКОВ ПЕТКОВ

8. 

100433

2619

НИКОЛАЙ РОСЕНОВ МИНЧЕВ

9. 

100583

2649

ПАВЛИН ЦВЕТАНОВ СТАМЕНОВ (забравена

трудова книжка в Н-107 кабинет)

10. 

100674

3972

ЖИВОМИРА ДИМИТРОВА АЛЕКСАНДРОВА

11. 

100767

2699

СТОЙЧО ПЕНЕВ МЪНЕВ

12. 

100858

2668

АЛЕКСАНДЪР ЩЕРЕВ

13. 

101003

2764

АНТОАНЕТА АНГЕЛОВА АТАНАСОВА

14. 

101168

2800

КАЛОЯН ЯНЧЕВ ЯНЧЕВ

15. 

101217

2813

МАРТИНА ОРЛИНОВА ДИМИТРОВА

16. 

101456

2892

НАДЕЖДА ИВАНОВА МЯНКОВА

17. 

101536

2924

МИХАИЛ РУМЕНОВ БОЕВ

18. 

101627

2945

АНАСТАСИЯ ГЕОРГИЕВА СЛАВОВА

19. 

101653

2951

ВАСКА БОЙКОВА КОЛЕВА

20. 

102004

3050

АНДРЕЙ ДИЯНОВ КОСТОВ

21. 

102209

3110

БРАНИМИР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

22. 

102267

3127

СТЕЛИАН ВЕСЕЛИНОВ СТОЯНОВ

23. 

102376

3171

НЕВЯНА ВАЛЕНТИНОВА ДИМИТРОВА

24. 

102382

3175

АЙЛИН АЛИЕВА МЕХМЕДОВА

25. 

102429

3197

ТОДОР РУМЕНОВ РАЙКОВ

26. 

102540

3248

ДИМИТЪР ВЕСЕЛИНОВ ВАСИЛЕВ

27. 

102573

3264

ДИМИТЪР СВЕТЛОЗАРОВ СЕРАФИМОВ

28. 

106900

4061

ПЕТЪР АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ

Списък на магистрите "ЛОГИСТИЧЕН МЕНИДЖМЪНТ" - задочно и редовно обучение

1. 

104832

117715

ГЕОРГИ ГАЛЕНОВ ВЕЛИКОВ

2. 

105352

117814

САНЯ ИВАНОВА ДИМИТРОВА

3. 

105711

117924

ГАЛИН СИМЕОНОВ ГЕОРГИЕВ

4. 

109101

14294

ЛЪЧЕЗАР ИВАЙЛОВ ЮСЕВ

5. 

109508

14381

БЛАГОВЕСА ЦВЕТАНОВА ИВАНОВА

6. 

109515

14385

СТЕФАНИ ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА

7. 

109537

14394

АНГЕЛ ХРИСТОВ АНГЕЛОВ

8. 

109540

14395

СТАНИМИР ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ

9. 

110012

14471

ИВЕТА СТАМЕНОВА ИВАНОВА

10. 

110082

ЙОАНА ДИЯНОВА НЕДЕЛЧЕВА

11. 

110135

14488

САМУИЛА БОЯНОВА ГОСПОДИНОВА

12. 

110584

14547

СИМЕОН СВЕТОЗАРОВ МАРИНОВ

13. 

110704

14572

ДЕНИЦА АНАСТАСОВА СТОЯНОВА

14. 

110769

14585

МИХАЕЛА АНГЕЛОВА МИХАЙЛОВА

15. 

110847

14602

ДЕНИЦА ДАМЯНОВА ХРИСТОВА

16. 

111017

14640

СТЕЛА ГЕНЧЕВА ГИНЧЕВА

17. 

111089

14669

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ

18. 

111108

14674

ИВАНЕЛА ПЛАМЕНОВА БОЗАДЖИЕВА

19. 

111193

14694

ДЕЯН ДИМИТРОВ

20. 

111226

14701

ВЯРА ИВАНОВА ЯКОВА

21. 

111325

14730

ВАНИНА ИВАНОВА ИВАНОВА

22. 

111328

14733

ЖАНЕТА ДИМИТРОВА МАДЖАРОВА

23. 

111405

14781

ДЕСИСЛАВА БАЛДЖИЕВА

24. 

111421

14789

ЕЛЪН АНДРИАН АНДРЕЕВА

25. 

111473

14812

СИМОНА ДОБРИНОВА АНДРЕЕВА

26. 

111620

14872

ДЕНИЦА МИТОВА

            При необходимост от повече информация или други уточнения  - GSM 882164783.

На всички дипломанти катедра "Индустриален бизнес" желае успех!