График за явяване на държавна сесия за бакалаври "Индустриален бизнес" и магистри "КБУ"

                                                                                       

ГРАФИК

за протичане на държавната сесия за бакалаврите "Икономика на индустрията" и магистрите "Корпоративен бизнес и управление" - редовно и дистанционно обучение

21 юни  (СРЯДА)  2017 г.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕСТА С БАКАЛАВРИТЕ "ИНДУСТРИАЛЕН БИЗНЕС" -

21 юни (сряда) 2017 г., от 9.00 ч. ч. в зала 1-323

                                                   Списък на бакалаврите, които се явяват на теста:

1. 

75543

4363

ДАНИЕЛА ДОБРИНОВА ЙОРДАНОВА

2. 

81640

9393

ПЕТЪР ТИХОМИРОВ ЕВТИМОВ

3. 

97403

1768

ЦВЕТЕЛИНА КОСТАДИНОВА СТОЯНОВА

4. 

98301

1998

АНТОНИЯ ИВАНОВА ЛЕЧЕВА

5. 

98427

2038

ЦВЕТЕЛИНА ВЕНЦИСЛАВОВА МИТОВА

6. 

98487

2053

КРИСТИАНА НУНЧЕВА ТОДОРОВА

7. 

98506

2058

ГЛОРИЯ ДИНКОВА ИВАНОВА

8. 

99027

2219

ВАЛЕНТИНА СТОЯНОВА ПЕТРОВА

9. 

99037

4343

СТОЯН МИХАЕЛ БОГДАНОВ

10. 

99196

2278

НИКОЛА ДИМИТРОВ СТАТЕВ

11. 

99471

3296

ЯНА ИЛИЕВА ШАБАРКОВА

12. 

99920

2494

НАДЕЖДА ТОДОРОВА ЧАЛЪКОВА

13. 

100741

2694

СИЛВИЯ ТИХОМИРОВА  СТОЯНОВА

14. 

100789

2709

ЕКАТЕРИНА ДОБРИНОВА ДОБРЕВА

15. 

100800

2713

ХЮСНИЕ МУСА НЕДЖИБ

16. 

100945

2751

ПЕТЪР СИМЕОНОВ АРСОВ

17. 

101370

2869

ЯНИСЛАВ СТОЙЧЕВ КИРЯЗОВ

18. 

101452

2891

АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВ ВЕЛИКОВ

19. 

101470

2898

ВЕСЕЛИН ТИХОМИРОВ АТАНАСОВ

20. 

101527

2917

СТАНИСЛАВ РАДОСЛАВОВ КОЛЕВ

21. 

101745

4342

МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА МАРИНОВА

22. 

101903

3021

ЕЛИЦА СТОЯНОВА ЕФТИМОВА

23. 

101973

3042

БОГОСВЕТА ХРИСТОФОРОВА ЛАЛЕВА

24. 

102129

3085

КАДЕР РУЖДИ КЯЗИМ

25. 

102396

3181

КРАСИМИР ИВАНОВ КОСТОВ

26. 

102445

3204

ГАЛИН СВЕТЛЕВ ГЕОРГИЕВ

27. 

102464

3212

ИВЕЛИН ГЕНОВ ВАСИЛЕВ

28. 

102468

3214

НАЙЛЕН НЕЖДЕТ АЛИ

29. 

102490

3225

ФАТМЕ ИБРЯМ ГЬОЧ

30. 

102516

3235

СЕБИЛ БИЛЕНТОВА ИСМАИЛОВА

31. 

102531

3244

ДИЯН РАДОСТИНОВ ДИМОВ

32. 

102541

3249

ИВАН НИКОЛАЕВ МИТЕВ

33. 

102601

3279

ИВАЙЛО НАНКОВ КАЛПАЧЕВ

34. 

102602

3280

МАРИЯ ДРАГОМИРОВА ЖЕЛЕВА

35. 

102609

3287

СВЕТОСЛАВ ТОДОРОВ МАРИНОВ

36. 

105029

3838

НЕВЯНА ВИКТОРОВА ХРИСТОВА

37. 

105061

3853

МАРИЯ БОРИСОВА ВЪЖАРОВА

            Всички студенти трябва да се явят в 9.00 ч. в зала 1-323, като си носят само химикал. Времето за решаване на теста е 3 часа.

ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ   

Комисия в състав:

1. доц. д-р Илиян Иванов Минков - председател

2. доц.д-р Силвия Благоева

3. доц. д-р Иван Петров

4. доц.д-р Петя Данкова

5. доц. д-р Йордан Иванов

6. гл.ас.д-р  Милчо Близнаков

"ИНДУСТРИАЛЕН БИЗНЕС" (БАКАЛАВРИ)  -  21 юни  (сряда)  2017 г. -  ЗАЛА 1-523  от  9.15  ч.

НР

Рецензент

99926

2495

Нели Събова Железарова

Изследване на пазара на крем против бръчки на фирма "Арома" АД

гл. ас. д-р Стоян Хадживеличков

Докт. Паруш Тодоров

99948

2503

Велислава Енчева Енчева

Анализ и оценка на рентабилността и ефективността на фирма "Арома"АД

гл. ас. д-р Пламен Павлов

Докт. Цанко Иванов

100997

2763

Александър Николаев Колончиков

Анализ на дистрибуцията за фирма Обединена Млечна Компания" АД и продукт кисело мляко Верея

доц. д-р Йордан Иванов

гл. ас. д-р Стоян Хадживеличков

101601

2940

Лиляна Манева Гонева

Разработване на маркетингова стратегия на фирма за производство на хляб и хлебни изделия „Добруджански хляб”АД

доц.д-р Илиан Минков

доц. д-р Йордан Ивановс

101789

2984

Ренета Красимирова Вълканова

Анализ и оценка  на продуктовата стратегия на „Загорка“АД

гл. ас. д-р Стефан Калпачев

гл. ас. д-р Стоян Хадживеличков

102109

3078

Ива Илиянова Тодорова

Бизнес план за създаване на семеен хотел за домашни любимци

гл. ас. д-р Милчо Близнаков

гл. ас. д-р Влади Куршумов

102117

3081

Симеон Даниелов Георгиев

Бизнес план за създаване на семеен хотел

гл. ас. д-р Милчо Близнаков

гл. ас. д-р Стефан Калпачев

102317

3140

Колина Пламенова Кубадънова-Горанова

Бизнес план за стартиране на нов бизнес -Автосервиз

гл. ас. д-р Пламен Павлов

гл. ас. д-р Милчо Близнаков

102574

3265

Доротея Красимирова Тодорова

Стимулиране и мотивация на персонала в ЗАД "Алианц България Живот"

гл. ас. д-р Пламен Павлов

доц.д-р Илиан Минков

Приблизителното време за защита на един човек е до 20 мин. В рамките на тези 20 мин. се включват: максимум до 5 мин. презентация на съдържанието на работата (осигурен е мултипроектор), отговор на въпросите от рецензията (същата ще бъде пратена на е-мейла), задаване на въпроси от комисията и отговор.

Защитата ще става по реда указан в списъка.  Резултатите от защитата ще бъдат съобщени устно след приключване на защитата на всички студенти и оповестени на страницата на катедрата за проверка.

22юни  (четвъртък)  2017 г.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕСТА С МАГИСТРИТЕ "КБУ"-

 редовно и дистанционно обучение - 22.06.2017 (четвъртък) от 9.00 ч. в зала 1-323

           

1. 

108664

400706

МАРТИНА НИКОЛАЕВА ПЕЕВА

2. 

108691

400714

ТОНИ ПЕТРОВА ПАНЧЕВА

3. 

107374

13783

МАРИЯ АЛЕКСИЕВА АЛЕКСИЕВА

4. 

108108

13799

ОСМАН ЯШЯРОВ ШЕВКЕДОВ

5. 

108929

14191

ИРИНА ВАЛЕРИЕВА ГАНЧЕВА

6. 

109026

14239

ЖЕНЯ НИКОЛАЕВА НЕДЕЛЧЕВА

7. 

109069

14268

ВЛАДИМИР АНДРЕЕВ ДИМИТРОВ

8. 

109432

14365

ИВА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

9. 

109493

14377

ИВАНКА СТОЯНОВА ЙОРДАНОВА

10. 

109612

14408

ЗОЯ РУМЕНОВА ЧАКЪРОВА

11. 

109613

14409

СТАНИСЛАВА ХИНЧЕВА ИВАНОВА

12. 

109657

14418

МАРИО МАРИНОВ КИРИЛОВ

13. 

111033

14645

МАЙЯ ИВАНОВА НИКОЛОВА

14. 

111034

14646

ПЕТЪР ЗЛАТЕВ БОНЧЕВ

15. 

111519

14835

АЙЛЯ РУБИЛ ЮСУФ

16. 

106653

400627

БЛАГОВЕСТА НИКОЛАЕВА ДЕМИРЕВА

17. 

108991

400751

ДИМИТЪ Р НИКОЛОВ НИКОЛОВ

18. 

109035

400753

МАРИЯ КРАСИМИРОВА ЙОСИФОВА

19. 

109040

400754

ДЖОАНА СТЕФАНОВА ИВАНОВА

20. 

109114

400755

НИКОЛА ЯНКОВ СТОЯНОВ

21. 

109322

400756

ГАЛЯ НЕДЕЛЧЕВА ГЕНЧЕВА

22. 

109674

400758

АТИДЖЕ ШЕНОЛОВА АЛИЕВА

23. 

109784

400759

НАТАЛИ ХРИСТОВА ЙОРДАНОВА

24. 

110065

400762

ПЕТКО АНТОНОВ ЯНЕВ

25. 

110585

400763

ЛЮДМИЛА ВАЛЕНТИНОВА АНДРЕЕВА

26. 

110868

400766

СИРМА ЖИВКОВА ДРАГАНОВА

27. 

110874

400767

НЕДЕЛИНА ГЕОРГИЕВА НЕДЕЛЧЕВА

28. 

111050

400770

РАДОСЛАВА ДОЙЧЕВА МИЛУШЕВА

29. 

111104

400772

ЦВЕТЕЛИНА ЙОРДАНОВА СТОЙЧЕВА

30. 

111185

400773

МИЛЕНА ВАЛЕНТИНОВА ПЕТКОВА

31. 

111205

400774

СВЕТЛИНА РОСТИСЛАВОВА СВЕТОСЛАВО

32. 

111210

400775

КРИСТИЯН КРАСИМИРОВ АНДОНОВ

33. 

111285

400777

ЕЛИЗАБЕТ ЯНИСЛАВОВА БАЛТАДЖИЕВА

34. 

111306

400779

ПЕТЯ ПЛАМЕНОВА МЛАДЕНОВА

35. 

111350

400780

ДИМИТЪР ТОНЧЕВ КОНДЕВ

36. 

111351

400781

БОРЯНА ЕВГЕНИЕВА ПЕТРОВА

37. 

111375

400782

СПАС КИРИЛОВ БЕДЕВ

38. 

111400

400783

ГЕРГАНА РАДОСЛАВОВА ГЕОРГИЕВА

39. 

111411

400784

ГЛОРИЯ ВАЛЕНТИНОВА РАШКОВА

40. 

111418

400785

ДЖАНЕТ ДИМИТРОВА ТОДОРОВА

41. 

111431

400786

ЖАСМИНА РУСЛАНОВА СТРАХИЛОВА

42. 

111449

400787

ДАЛИЯ ЕВТИМОВА СУБАШИЕВА

43. 

111450

400788

ЕЛМИР ЕФТИМОВ МУТАФОВ

44. 

111451

400789

ТИНА КРАСИМИРОВА ЧОБАНОВА

45. 

111458

400790

ЛЪЧЕЗАР СВИЛЕНОВ ЛАЗАРОВ

46. 

111506

400791

ДАРИЯ МИНКОВА ЙОРДАНОВА

47. 

111539

400793

КРИСТИЯН ПЕТРОВ ВЪЛЧЕВ

48. 

111560

400794

СИМОНА ИВАНОВА

49. 

111561

400795

НЕДЕЛИНА КАСЪРОВА

50. 

111576

400796

ДЕСИСЛАВА НИКОЛАЕВА КОЖУХАРОВА

51. 

111577

400797

ИВАЙЛО АТАНАСОВ ЗАПРЯНОВ

            Всички магистри трябва да се явят в 9.00 ч. в зала 1-323. Времето за решаване на теста е 3 часа.

Защита на магистърски тези - КБУ (магистри редовно и дистанционно)

-  22 юни  (четвъртък)  2017 г. -  ЗАЛА 1-523  от  9.15ч.

                                    НР

  Рецензент

108933

400744

ГЪЛЪБИН БОРИСОВ

Финансов анализ  на ....

гл. ас. д-р Милчо Близнаков

доц. д-р Иван Петров

109316

14340

ГЛОРИЯ ВЕСЕЛИНОВА ДИМИТРОВА

Възможности за повишаване на мотивацията на персонала в "Тева - ТМ"ООД

доц. д-р Йордан Иванов

доц.д-р Илиан Минков

109507

400757

Диана Йорданова Стоянова

Мотивация на персонала в "Девня цимент"АД

доц.д-р Илиан Минков

гл. ас. д-р Пламен Павлов

110598

400764

ТЕОДОРА АНТОНОВА СТАМОВА

Анализ на разходите и себестойността на пордукцията на отдел "Балопроизводство" към фирма "Агрополихим"АД

гл. ас. д-р Влади Куршумов

доц. д-р Йордан Иванов

111277

400776

Албена Илиева Карагеоргиева

Мотивация на човешките ресурси в Табак маркет

гл. ас. д-р Влади Куршумов

гл. ас. д-р Стефан Калпачев

Приблизителното време за защита на един човек е до 20 мин. В рамките на тези 20 мин. се включват: максимум до 5 мин. презентация на съдържанието на работата (осигурен е мултипроектор), отговор на въпросите от рецензията (същата ще бъде пратена на е-мейла), задаване на въпроси от комисията и отговор.

Защитата ще става по реда указан в списъка. Резултатите от защитата ще бъдат съобщени устно след приключване на защитата на всички студенти и оповестени на страницата на катедрата за проверка.

           

            При необходимост от повече информация или други уточнения  - GSM 882 164 783.

На всички дипломанти катедра "Индустриален бизнес" желае успех