Нов модул за мнение на студенти стартира в ИУ-Варна

Нов модул за мнение на студенти стартира в ИУ-Варна

Уважаеми студенти,

От 01.06.2017 г. към система „Студентско състояние“ започва да работи нов модул, чрез който можете да изразите мнението си за полезността на изучаваните дисциплини и качеството на работата на преподавателите в ИУ-Варна.

Оценка на дадена дисциплина (респективно преподавател) могат да дават всички студенти, които са положили изпит по дисциплината през последната една година.

Анонимността на отговорите Ви е гарантирана. Разчитаме на Вашата отговорност и обективност!


Център за качество на обучението
ЦИПНИКТ