График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия на 7, 8 и 9 юни 2017 г.

График

За провеждане на ликвидационна изпитна сесия на 7, 8  и 9 юни 2017 г. с ІV курс ОКС"Бакалавър" и V и VІ курс ОКС"Магистър"

Преподавател

7 юни (сряда)

8 юни (четвъртък)

9 (петък)

Зала/каб.

Час

Зала/каб.

Час

Зала/каб.

Час

  1. доц.д-р Илиан Минков

1-229г

9-10

1-229г

9-10

1-229г

9-10

  1. доц.д-р Петя Данкова

1-107

9-10

2-219

08-11

1-107

9-10

  1. доц. д-р Иван Петров

1-527

9-10

2-219

08-11

1-527

9-10

  1. доц.д-р Силвия Благоева

1-305

11-14

1-305

11-14

1-305

11-14

  1. гл. ас. д-р Ст.Хадживеличков

1-527

9-10

1-527

9-10

1-527

9-10

       6. гл.ас. д-р Стефан Калпачев


7.гл. ас. д-р Пламен Павлов

1-305


1-527

  11-14


9-10

1 - 305


1-527

 11-14


9-10

1 - 305


1-527

 11-14


9-10

8.доц.д-р Йордан Иванов

1-404

9-10

1-404

9-10

1-437

11-14

9. гл. ас. д-р Пламена Милушева

1-423

9-10

1-423

9-10

1-423

9-10

   10. гл.ас. д-р Милчо Близнаков

1-527

9-10

1-527

9-10

1-527

9-10

11.гл. ас. д-р Влади Куршумов

1-107

9-10

2-219

08-11

1-107

9-10

12. хон.доц.д-р Вълкан Станев

1-527

9-10

1-527

9-10

1-527

9-10

13. хон. доц.д-р Благо Благоев

-

-

14-15

1-305

14-15

1-305

14. проф.д-р ик.н. Тодор Ненов

1-527

9-10

1-527

9-10

1-527

9-10