Конкурси на Фонд "Научни изследвания"

Научноизследователски институт при ИУ-Варна информира, че официално бе обявена Годишната оперативна програма на Фонд "Научни изследвания" за 2017 г. Конкурсите се очаква да бъдат обявени до края на месец май 2017 г.