Публична лекция на тема "Управление на зелени вериги на доставка"

Катедра „Индустриален бизнес“ и отдел „Международно сътрудничество“
канят всички заинтересовани студенти и преподаватели

на

Публична лекция

"Управление на зелени вериги на доставка"

гост-лектор д-р Blanka Tundys,
преподавател в катедра „Логистика“, Университет Шчечин, Полша

16 май 2017 г. (вторник)
от 13.30 часа до 15.00 часа
Зала 319, ет.3
Работен език на лекцията: английски език.