За студентите, които се интересуват от магистърските специалности на катедрата

Уважаеми студенти, тук ще намерите презентация, която ще ви даде подробна информация за предлаганите магистърски специалности "Корпоративен бизнес и управление" и "Логистичен мениджмънт".

Презентация

                                                                                                                    От катедра "Индустриален бизнес"