Изпитни дати за студенти, заминаващи на учебно-тренировъчна практика в чужбина

ПРЕПОДАВАТЕЛ

ДАТА

ЧАС

ЗАЛА/КАБ.

Доц. д-р Николета Михалева      

17.05.2017 г.

13.00

314в

Проф. дин Иван Русев

11.05.2017 г.

15.00

305

Доц. д-р Стоянка Георгиева

10.05.2017 г.

13.00

314в

Доц. д-р Илко Тодоров

10.05.2017 г.

15.00

438

Доц. д-р Апостол Апостолов

10.05.2017 г.

13.00

434