Публична лекция с гост-лектор доц. д-р арх. Станчо Веков

На 16.03.2017 г. се проведе публична лекция с гост-лектор доц. д-р арх. Станчо Веков. Пред студентите от 3 курс, специалности „Икономика на строителството“ и „Икономика на недвижимата собственост“, доц. Веков изнесе публична лекция на тема „Градските пространства – историческа приемственост и нови идеи“. Основен акцент в лекцията бе архитектурния облик на някои градове в България - Пловдив, Бургас, Варна и Видин. Като изключително успешни бяха представени реализираните проекти на главните улици в Пловдив и Бургас.

Лекцията беше организирана във връзка с учебния процес по дисциплините „Урбанистика” и „Комунално стопанство и благоустройство”, в рамките на инициативата „Urban Academy“.

Организатори на мероприятието: Проф. д-р Константин Калинков
Гл. ас. д-р Анна Господинова