Среща на студенти от ИУ-Варна с адвокат Владимир Данев

Среща на студентите от ИУ-Варна, изучаващи материя свързана с обществените поръчки с представител на юридическата практика адвокат Владимир Данев.

Среща на студенти от ИУ-Варна с адвокат Владимир Данев