Конкурс за студентска мобилност с цел обучение по програма "Еразъм+"

Erasmus plusКонкурс за студентска мобилност с цел обучение
по програма "Еразъм +" за учебната 2017/2018 г.

  • Знаеш ли как да инвестираш в по-добър старт на професионалната си кариера?
  • Искаш ли да подобриш езиковите си умения?
  • Любопитен ли си какво е да си студент в друг университет в Европа?

Избери своята дестинация сред мрежата от партньори на ИУ-Варна и се обучавай един или два семестъра извън България. Можеш да кандидатстваш, ако си студент в ИУ-Варна и владееш английски, немски, френски, испански или турски език. За целия период на мобилността си ще получиш месечна субсидия в размер на 450-500 евро, а след като се върнеш в ИУ-Варна, всички успешно положени изпити ще бъдат признати.

Ако искаш да си част от поколението "Еразъм+" кандидатствай в ЕЛЕКТРОННАТА СИСТЕМА в периода 20.02 – 12.03.2017 г. (включително).

Важно!

Студентите от спец. "International Business" и спец. "Международни икономически отношения", които през учебната 2017/2018 ще бъдат 3 курс имат възможност да се включат и в програма за двойна диплома с Висше училище Вормс, Германия или Университет за приложни науки Сейнайоки, Финландия.

Научи повече:

Забележка: към момента на заминаване по програма "Еразъм+" студентите трябва да са завършили минимум два семестъра от цикъла на висшето образование. Първокурсници могат да кандидатстват.

За информация и въпроси:
Отдел "Международно сътрудничество", каб. 321
e-mail: int_relations@ue-varna.bg
тел.: 052 830 812