Възможност за участие в младежки обмен през април, гр. Молина, Испания

Възможност за участие в младежки обмен през април, гр. Молина, Испания

Сдружение „Институт Перспективи“ като партньор по международен проект обявява процедура за подбор на представители за участие в младежки обмен на тема:SHAKING THE TOWN“ който ще се проведе в периода 07-15.04.2017,  в Mollina, Málaga, Spain.

Специални условия:

(В сила за кандидати, които не са членове или доброволци на Сдружение „Институт Перспективи“)

Целта е личностите, които се изпращат да участват в международни проекти е в последствие да се включат при изпълнението на инициативи на национално ниво, които развиват утвърждаването на неформалното учене и младежката работа. Всеки потенциален кандидат, преди да си подаде заявката,  трябва да има в предвид, че Сдружение „Институт Перспективи“ се стремим да развива младежкия потенциал в България и чрез международните проекти предоствя шанс на българските младежите да придобият опит, който след това ще трябва да мултиплицират в България, чрез оказване на съдействие при изпълнение на дейностите и проектите на местно, регионално и национално ниво.

Всеки одобрен кандидат, който не е член на организацията, първоначално заплаща членски внос от 50 еuro.

Всеки нов член на организацията при активност от негова страна и доказана съпричастност при организирането на инициативи в училища, университети и младежки центрове в срок от 12 месеца има право безплатно да се включва в други международни и национални дейности организирани от Институт Перспективи.

Повече информация за дейностите, може да намерите в Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCV5-kkuWcqjnIKcp8w3fRvQ/videos

Кандидатите, които отговарят на критериите за участие в обмена и приемат специалните условия на нашата организация е нужно да изпратят мейл с отговор на следните въпроси до 23:59 на 19.02.2017 г. на:

erasmuska1@institute-perspectives.com с тема: “SHAKING THE TOWN“

Успех на всички кандидати!

Повече информация за проекта, предоставено от организацията координатор може да намерите на следния уебсайт.