Промяна в Правилника на ИУ-Варна на условията за записване на студенти в по-горен курс

Промяна в Правилника на ИУ-Варна на условията за записване на студенти в по-горен курс

С решение на Общото събрание на ИУ-Варна от 06.10.2016 г. е приета промяна в чл. 109, ал. 7 от Правилника на ИУ-Варна. Студентите с неположени изпити от предходни години могат да се запишат в по-горен курс след заплащане на семестриална такса и заверка на студентската книжка. Условие за записване в по-горен курс са успешно положени поне два изпита от предходната година.

Записването може да се извърши в срок до 21.10.2016 г. (включително) в съответните фронт-офиси за ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ и Учебен отдел на Колежа по туризъм – за ОКС „професионален бакалавър“.

Неположените изпити могат да се полагат в утвърдените с графика на учебния процес поправителни и ликвидационна сесии, както и на допълнителни дати, обявени на страниците на катедрите в сайта на университета.