Дати за бригадири – Октомври 2017 год.

Проф. д-р Евгени Станимиров, ас.Мария Георгиева и ас. Виктория Станчева

на 9.10.2017, зала 56, от 8.00 часа.

Доц. д-р Бистра Василева и ас. Пламена Паламарова

на 10.10.2017, в зала 56, от 10.00 часа.

Доц. д-р Мария Кехайова-Стойчева

на 11.10.2017, в каб. 507, от 11.00 часа.

Доц. д-р Евгения Тонкова

на 11.10.2017, в учебна зала 2-315, от 13.30 часа.

Доц. д-р Елена Георгиева

на 10.10.2017, в зала 56, от 11.00 часа. – „Маркетинг“ – 2 курс

на 10.10.2017, в каб. 317, от 14.00 часа. – „Маркетингови анализи“ – 3 курс

Проф. дин. Ю. Узунова

на 9.10.2017, в каб. 106, от 11.00 часа.

Гл. ас. д-р Ваня Кралева

на 6.10.2017, в каб. 403 от 14.00 часа.

Гл. ас. д-р Боряна Грънчарова – Сербезова

                   на 9.10.2017, в зала 55 от 14.00 часа.

Гл. ас. д-р Владимир Жечев

на 9.10.2017, зала 56, от 8.00 часа.

Гл. ас. д-р Свилен Иванов

на 10.10.2017, каб. 417, от 10.00 часа.