Защита на практическо обучение след трети курс 2017г.

Защитите на задължително практическо обучение след трети курс ще се проведат на 26.09.2017г., както следва:

  • Студентите от спец. Маркетинг, гр. 45  се явяват на защита при гл. ас. д-р Свилен Иванов на 26.09.2017г. от 10:00 часа в каб. 417.
  • Студентите от спец. Маркетинг, гр. 46 се явяват на защита при гл. ас. д-р Ваня Кралева на 26.09.2017г. от 13:00 часа в каб. 403.
  • Студентите от спец. Маркетинг, гр. 47 се явяват на защита при гл. ас. д-р Ваня Кралева на 26.09.2017г. от 14:15 часа в каб. 403.
  • Студентите от спец. Маркетинг, гр. 48 и 49 се явяват на защита при ас. д-р Дарина Павлова на 26.09.2017г. от 13:30 часа в каб. 408.
  • Студентите от спец. Маркетинг, гр. 50 се явяват на защита при ас. Виктория Станчева на 26.09.2017г. от 8:00 часа в каб. 403.
  • Студентите от спец. Международен бизнес, гр. 63 се явяват на защита при гл. ас. д-р Владимир Жечев на 26.09.2017г. от 13:00 часа в каб. 422.
  • Студентите от спец. Международен бизнес, гр.64 се явяват на защита при  ас. Мария Георгиева на 26.09.2017г. от 13:00 часа в каб. 422.

Припомняме, че съгласно Указанията за провеждане и отчитане на практическото обучение на студентите от спец. "Маркетинг" и Указанията за провеждане на практическото обучение на студентите от спец. "Международен бизнес"  крайният срок за изпращане на „Отчета за проведен стаж” по ел. поща на академичния наставник е: 

(а) 21 септември 2017г. за явяване на редовна защита.

(б) 6 октомври 2017г. за явяване на поправка/след бригада в чужбина.

            При възникнали въпроси се обръщайте към отговорника за Вашата административна група, съответно: