Резултати от второ класиране ОКС "бакалавър"

Резултати от класиране в Икономически университет - Варна




На всички класирани студенти в ИУ-Варна предстои записване.

Следвайте инструкциите: Необходими документи за записване

Работно време на комисията за записване 18 и 19 юли от 08:00 до 16:30 часа, зала 222