4 април - неучебен ден

4 април - неучебен ден

На основание Графика на учебния процес за уч. 2016/2017 г.,
определен за явяване на неположени изпити от уч. 2015/2016 г. и от зимен семестър на уч. 2016/2017 г.

 

4 април 2017 г. е обявен за неучебен ден.