LIBRe Essay Contest 2016

LIBRe Essay Contest 2016

LIBRe Essay Contest 2016 е отворен към български студенти в редовна или задочна форма на обучение или докторанти, или студенти, които в момента се обучават по студентска програма за обмен в чужбина. Инициатива е насочена към участници с мултидисциплинарни интереси, без ограничение на специалността, но със знания, творческо мислене и интереси в сферата на регулиране на дигиталното общество.

Фокус е поставен върху следните тематични направления:

 • Неприкосновеност на личния живот и наблюдение
 • Електронна търговия и електронни финанси
 • Електронно управление
 • Интелектуална собственост онлайн
 • Международно право в областта на информационните и комуникационните технологии
 • Информационна сигурност и компютърни престъпления
 • Нови медии и социално общество
 • Психология на киберпространството
 • Видео игри и общество

Оценителната комисия ще се състои от специалисти по право на ИКТ в т.ч. съдии, действащи адвокати, представители на централната администрация, ИТ специалисти, психолози и др. в зависимост от темите, на които отговаря изпратения труд.

Крайният срок за подаване на есета е 30.04.2016 г., а Крайният срок за оценяване на изпратените работи и обявяване на резултатите е 31.05.2016 г.

Награди

Награди са предвидени за първите три места и се осигуряват съвместно от Фондация "ЛИБРе" и Института по правна информатика, част от юридическия факултет на Leibniz Universität в Хановер, Германия, както следва:

 • Награда за 1-во място: Безплатно участие в 3-седмичното международно лятно училище по ИКТ право, организирано ежегодно от Института по правна информатика в Германия. Повече информация за лятното училище може да намерите на адрес: www.itwillbefun.eu
 • Награда за 2-ро място: Платен летен стаж (01.07.2016 – 30.09.2016 г.) във Фондация "ЛИБРе" със специализация в областта на правото на информационните и комуникационните технологии и свързани сфери.
 • Награда за 3-то място: Безплатно участие в едноседмичен ICT Law Summer Camp, организиран в края на м. юли 2016 г. от изследователския екипа на Фондация "ЛИБРе" и посветен на актуални теми в областта на правото на информационните и комуникационните технологии и свързани сфери.

За повече информация:

http://contest2016.libreresearchgroup.org/

За Фондация ЛИБРе

Фондация "ЛИБРе" е българска организация с нестопанска цел, основана през 2015 г., с цел да допринесе за развитието на правото и държавните политики в дигиталното общество и проникването на новите технологии чрез управление на информацията и разработване на интерактивни решения, издателска дейност и обучение. Организацията реализира дейността си в сферите цифрово общество, дигитални права, управление на информацията, интелектуална собственост онлайн, електронно управление, електронен съд, защита на неприкосновеността на личното пространство и сигурност.