Дати за изпити за студенти, заминаващи на учебно-тренировъчна практика в чужбина

Преподавател

Дата

Зала

Час

ДОЦ.Д-Р БЛАГО БЛАГОЕВ

09.05.2017

Н-107

11

ДОЦ.Д-Р БЛАГО БЛАГОЕВ

12.05.2017

1-303

10

ДОЦ.Д-Р ИВАН ПЕТРОВ

15.05.2017

2-219

13

ДОЦ.Д-Р ИВАН ПЕТРОВ

10.05.2017

1-305

9.00

ГЛ.АС.Д-Р МИЛЧО БЛИЗНАКОВ

22.05.2017

1-523

08

ГЛ.АС.Д-Р МИЛЧО БЛИЗНАКОВ

23.05.2017

1-316

11

ГЛ.АС.Д-Р ПЛАМЕН ПАВЛОВ

10.05.2017

2-404

08

ГЛ.АС.Д-Р ПЛАМЕН ПАВЛОВ

10.05.2017

2-404

11

ГЛ.АС.Д-Р ПЛАМЕН ПАВЛОВ

29.05.2017

1-511

08

ДОЦ.Д-Р СИЛВИЯ БЛАГОЕВА

12.05.2017

1-303

10

ДОЦ.Д-Р СИЛВИЯ БЛАГОЕВА

17.05.2017

1-305

11

ДОЦ.Д-Р СИЛВИЯ БЛАГОЕВА

23.05.2017

1-301

08

ДОЦ.Д-Р СИЛВИЯ БЛАГОЕВА

13.05.2017

1-301

11

ДОЦ.Д-Р ИЛИАН МИНКОВ

15.05.2017

2-219

13

ДОЦ.Д-Р ИЛИАН МИНКОВ

27.05.2017

1-447

11

ДОЦ.Д-Р ИЛИАН МИНКОВ

29.05.2017

1-511

14

ДОЦ.Д-Р ИЛИАН МИНКОВ

15.05.2017

2-219

13

ДОЦ.Д-Р ИЛИАН МИНКОВ

27.05.2017

1-447

11

ГЛ.АС.Д-Р СТЕФАН КАЛПАЧЕВ

19.05.2017

Н-107

14

ДОЦ.Д-Р ЙОРДАН ХР. ИВАНОВ

10.05.2017

1-438

11

ДОЦ.Д-Р ЙОРДАН ХР. ИВАНОВ

11.05.2017

2-220

11

ДОЦ.Д-Р ЙОРДАН ХР. ИВАНОВ

29.05.2017

1-511

14

ДОЦ.Д-Р ЙОРДАН ХР. ИВАНОВ

20.05.2017

1-301

08

ДОЦ.Д-Р ПЕТЯ ДАНКОВА

19.05.2017

1-301

08

ДОЦ.Д-Р ПЕТЯ ДАНКОВА

25.05.2017

1-523

13

ГЛ.АС.Д-Р ВЛАДИ КУРШУМОВ

12.05.2017

2-220

14.00

ГЛ. АС. Д-Р СТОЯН ХАДЖИВЕЛИЧКОВ

11.05.2017

2-306

13.00

За преподаватели, които не фигурират във въпросния график - информация на 0882164783.

                                                                                                                                   От катедра "ИБ"