Летен отдих за преподаватели и служители през 2017 г.

СРОК НА ПЛАЩАНЕ ЗА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ
ДО 10.05.2017 г. И ИЗДАВАНЕ НА НАСТАНИТЕЛНА БЕЛЕЖКА

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА МОЛБИ ЗА ВТОРО КЛАСИРАНЕ
от 10.05.2017 г. до 15.05.2017 г.


Обявяване на резултатите – 16.05.2017 г.

Плащане до 23.05.2017 г.

 

Молби за почивка в Шкорпиловци може да подавате на e-mail: hr@ue-varna.bg или да оставите в стая 130 "Човешки ресурси".

Заповед № РД-10-1000/05.04.2017 г. за възстановяване на разходи и плащане на нощувки на почивна база в с. Шкорпиловци за 2017 г.


СВОБОДНИ МЕСТА - ПЪРВО КЛАСИРАНЕ
Почивна база с. Шкорпиловци

ПЪРВА СМЯНА
/от 12.06. до 17.06./

ВТОРА СМЯНА
/от 19.06. до 24.06./

 1. незаето
 2. незаето
 3. незаето
 4. незаето
 5. незаето
 6. незаето
 7. незаето
 8. незаето
 9. незаето
 1. незаето
 2. незаето
 3. незаето
 4. незаето
 5. незаето
 6. незаето
 7. незаето
 8. незаето
 9. незаето

ТРЕТА СМЯНА
/от 26.06. до 01.07./

ЧЕТВЪРТА СМЯНА
/от 03.07. до 08.07./

 1. незаето
 2. незаето
 3. незаето
 4. незаето
 5. незаето
 6. незаето
 7. незаето
 8. незаето
 9. незаето

ПЕТА СМЯНА
/от 10.07. до 15.07./

ШЕСТА СМЯНА
/от 17.07. до 22.07./

 1. незаето
 2. незаето

СЕДМА СМЯНА
/от 24.07. до 29.07./

ОСМА СМЯНА
/от 31.07. до 05.08./

 1. незаето
 2. незаето
 3. незаето
 1. незаето

ДЕВЕТА СМЯНА
/от 07.08. до 12.08./

ДЕСЕТА СМЯНА
/от 14.08. до 19.08./

 1. незаето
 2. незаето
 3. незаето
 4. незаето
 5. незаето
 1. незаето

ЕДИНАДЕСЕТА СМЯНА
/от 21.08. до 26.08./

ДВАНАДЕСЕТА СМЯНА
/от 28.08. до 02.09./

 1. незаето
 2. незаето
 3. незаето
 4. незаето
 5. незаето
 6. незаето
 7. незаето
 8. незаето
 9. незаето
 1. незаето
 2. незаето
 3. незаето
 4. незаето
 5. незаето
 6. незаето
 7. незаето
 8. незаето
 9. незаето

ТРИНАДЕСЕТА СМЯНА
/от 04.09. до 09.09./

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА СМЯНА
/от 11.09. до 16.09./

 1. незаето
 2. незаето
 3. незаето
 4. незаето
 5. незаето
 6. незаето
 7. незаето
 8. незаето
 9. незаето
 1. незаето
 2. незаето
 3. незаето
 4. незаето
 5. незаето
 6. незаето
 7. незаето
 8. незаето
 9. незаето