Преподаватели от ИУ-Варна взеха участие в Международна конференция в Букурещ (Румъния)

Преподаватели от ИУ-Варна взеха участие в международна конференция на тема Emerging Trends in Marketing and Management, организирана от the Marketing School, Bucharest University of Economic Studies (Romania) в периода 22-24 септември 2016 г. На конференцията бяха представени следните доклади:

  • Доц. д-р Евгения Тонкова, катедра „Маркетинг” с доклад на тема: “Automated Marketing and the Need for Revising Traditional Practices”;
  • Доц. д-р Десислава Серафимова, катедра „Управление и администрация“ с доклад на тема: „CSR Assessment Model”;
  • Докторант Антония Бойкова, катедра „Маркетинг” с доклад на тема: „Innovative Models for Generating Ideas in High-tech Environment”;
  • Докторант Мануела Иванова, катедра „Маркетинг” с доклад на тема: “Identifying Information Asymmetry in the Business-to-End-Consumer Market in Bulgaria”;
  • Докторант Яна Балашова-Костадинова, катедра „Маркетинг” с доклад на тема: „Identifying Competitive Advantages for Territories”.

Презентациите предизвикаха голям интерес и оживени дискусии сред участниците от 14 страни. Докторант Антония Бойкова с научен ръководител доц. д-р Е. Тонкова беше отличена с наградата за най-добра изследователска разработка на докторант.

Бяха осъществени и няколко неформали срещи с преподаватели и официални лица от останалите университети-участници, които потвърдиха интереса си за обмяна на опит и затвърждаване на активното взаимодействие между университетите, включително и  под формата на договори за сътрудничество по програмата Еразъм +.