Летен отдих за преподаватели и служители през 2017 г.

   СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА МОЛБИ

ЗА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

от 10.04.2017 г. до 27.04.2017 г.

Разглеждане на молбите на 28.04.2017 г.
и

Обявяване на резултатите – 02.05.2017 г.

Молби за почивка в Шкорпиловци може да подавате на e-mail: hr@ue-varna.bg или да оставите в стая 130 "Човешки ресурси".

Заповед № РД-10-1000/05.04.2017 г. за възстановяване на разходи и плащане на нощувки на почивна база в с. Шкорпиловци за 2017 г.

СМЕНИ ЗА КРАТКОСРОЧЕН ОТДИХ

ПРЕЗ ЛЕТНИЯ СЕЗОН НА 2017 ГОД.

Почивна база - с. Шкорпиловци

СМЯНА ДАТА
Първа от 12.06.2017 г. до 17.06.2017 г.
Втора от 19.06.2017 г. до 24.06.2017 г.
Трета от 26.06.2017 г. до 01.07.2017 г.
Четвърта от 03.07.2017 г. до 08.07.2017 г.
Пета от 10.07.2017 г. до 15.07.2017 г.
Шеста от 17.07.2017 г. до 22.07.2017 г.
Седма от 24.07.2017 г. до 29.07.2017 г.
Осма от 31.07.2017 г. до 05.08.2017 г.
Девета от 07.08.2017 г. до 12.08.2017 г.
Десета от 14.08.2017 г. до 19.08.2017 г.
Единадесета от 21.08.2017 г. до 26.08.2017 г.
Дванадесета от 28.08.2017 г. до 02.09.2017 г.
Тринадесета от 04.09.2017 г. до 09.09.2017 г.
Четиринадесета от 11.09.2017 г. до 16.09.2017 г.