Контакти

Ръководител отдел

Мариана Петкова

Office Кабинет: 218

Тел. 052 830818Моб. тел. 0885 676079

Email: mppetkova@ue-varna.bg


Ръководител сектор

инж. Георги Петров

Office Кабинети: 214 – 216

Тел. 052 830801Моб. тел. 0886 608460

Email: g.dobrev.petrov@ue-varna.bg


Инспектори

Деница Караджова

Специалности: Счетоводство и контрол (РО и ЗО), Счетоводство и одит (I курс, – РО, ЗО), Счетоводство и финанси (I курс – РО)

Office Кабинет: 215

Тел. 052 830802

Моб. тел. 0885 616044

Email: dkaradzhova@ue-varna.bg

Галя Иванова

Специалности: Финанси (РО и ЗО),
Международен бизнес (с преподаване на английски език),
Международен туризъм (с преподаване на руски език)

Office Кабинет: 215

Тел. 052 830802

Моб. тел. 0885 616044

Email: galya.ivanova@ue-varna.bg

Ана Костадинова

Специалности: Икономика на строителството, Икономика на недвижимата собственост, Бизнес икономика, Строителен бизнес и предприемачество (I курс – РО), Недвижими имоти и инвестиции (I курс – РО, ЗО), Индустриален бизнес, Индустриален бизнес и предприемачество (РО, ЗО и ДО), Логистика

Office Кабинет: 216

Тел. 052 830803

Моб. тел. 0886 626081

Email: anna_fokova@ue-varna.bg

инж. Атанаска Минчева

Специалности: Информатика, Статистика и иконометрия, Бизнес информационни системи, Икономика на търговията, Икономика и търговия (РО и ЗО)

Office Кабинет: 216

Тел. 052 830804

Моб. тел. 0885 626055

Email: atanaskamincheva@ue-varna.bg

Василка Бурджиева

Специалности: Мениджмънт,
Маркетинг

Office Кабинет: 214

Тел. 052 830805

Моб. тел. 0885 626604

Email: upravlenie@ue-varna.bg

Севда Цонева

Специалности: Международни икономически отношения, Туризъм, Публична администрация, Стокознание, Аграрен бизнес, Екоикономика (ЗО)

Office Кабинет: 214

Телефон: 052 830805

Моб. тел.

Email: s.tsoneva@ue-varna.bg 
Работно време
8:00 – 16:30
Почивки 10:15 – 10:30
12:00 – 12:30
14:30 – 14:45