Контакти

Директор

Доц. д-р Денка Йорданова Златева

Доц. д-р Денка Йорданова Златева

Кабинет Кабинет: 113, 119 Б

Email Email: zlateva@ue-varna.bg


Заместник-директор

Гл. ас. д-р Дамян Киречев

Гл. ас. д-р Дамян Киречев

Кабинет Кабинет: 113
Email Email: dkirechev@ue-varna.bg


Ръководител-канцелария

Дарияна Янкова

Дарияна Янкова

Кабинет Кабинет: 114

Тел. 052 830806Мобилен телефон Мобилен тел. 0885 637600

Email Email: cmo@ue-varna.bg


Инспектор учебна дейност

Женя Пейчинска

Женя Пейчинска

Кабинет Кабинет: 114

Тел. 052 830806Мобилен телефон Мобилен тел. 0885 637600

Email Email: cmo@ue-varna.bg


Администратор на съвместна магистърска програма по Международен бизнес и мениджмънт (Msc in International Business and Management) с Nottingham Business School

Мария Георгиева

ас. Мария Георгиева

Мобилен телефон Мобилен тел. 0882 913983

Email Email: ibm_jp@ue-varna.bg


Работно време
8:00 – 16:30
Почивки: 10:15 – 10:30
12:00 – 12:30
14:30 – 14:45Контакти:

Икономически университет – Варна
Център за магистърско обучение
бул. Княз Борис I №77
гр. Варна, 9002

Официален сайт: http://www.ue-varna.bg