План за прием на студенти втора специалност

Код Специалност План за прием
(брой)
01 Счетоводство и одит 3
02 Международен бизнес (на англ. език) 1
03 Информатика 1
04 Индустриален бизнес и предприемачество 1
05 Строителен бизнес и предприемачество 1
06 Аграрен  бизнес 1
07 Икономика и търговия 1
08 Стокознание 1
09 Маркетинг 2
10 Туризъм 1
11 Недвижими имоти и инвестиции 1
12 Международни икономически отношения 1
13 Мениджмънт 2
14 Финанси 3
15 Логистика 1
16 Бизнес икономика 1
17 Бизнес информационни системи 1
18 Счетоводство и финанси 1
19 Публична администрация 1

Общо:

25