Редакционна колегия

Редакционната колегия е колективен орган за организиране на обсъждането, рецензирането и комплектуването на научните трудове. В нейния състав са включени утвърдени учени – хабилитирани преподаватели от всички научни направления на ИУ – Варна.

Състав на редакционната колегия

Главен редактор

Academics University of Economics - Varna  Проф. д-р ик.н. Калю Донев, катедра "Счетоводна отчетност"


Заместник-главен редактор

Academics University of Economics - Varna  Проф. д-р Румен Калчев, катедра "Икономика и управление на строителството"


Членове

  1. Проф. д-р ик.н. Йордан Коев, катедра "Управление и администрация"
  2. Проф. д-р Зоя Младенова, катедра "Обща икономическа теория"
  3. Проф. д-р Пламен Илиев, катедра "Икономика и управление на строителството"
  4. Проф. д-р Евгени Станимиров, катедра "Маркетинг"
  5. Проф. д-р Веселин Хаджиев, катедра "Статистика"
  6. Проф. д-р Марин Нешков, катедра "Икономика и организация на туризма"
  7. Проф. д-р Данчо Данчев, катедра "Икономика и управление на търговията"
  8. Проф. д-р Владимир Сълов, катедра " Информатика"
  9. Доц. д-р Любомир Георгиев, катедра "Финанси"