Академичен съвет

Академичният съвет определя и ръководи цялостната образователна, научна и кадрова политика на университета. Той взема решения, засягащи структурата на университета, учебната натовареност, утвърждава специалностите, формите и степените за обучение на студенти, приема правила за учебни и научни дейности. Състои се от 35 членa - хабилитирани преподаватели, нехабилитирани преподаватели, студенти, докторанти, представители на административния персонал. Ректорът ръководи заседанията на академичния съвет и отговаря за цялостната дейност на университета. Ректорът се подпомага от четирима заместник-ректори и един помощник-ректор.

Председател

Academics University of Economics - Varna  Проф. д-р Пламен Благов Илиев


Членове

 1. Проф. д-р Веселин Иванов Хаджиев
 2. Проф. д-р Владимир Стоянов Сълов
 3. Проф. д-р Данчо Янков Данчев
 4. Проф. д-р Евгени Петров Станимиров
 5. Проф. д-р Зоя Костова Младенова
 6. Проф. д-р Надя Енчева Костова
 7. Проф. д-р Росен Николаев Николаев
 8. Проф. д-р Стефан Минчев Вачков
 9. Проф. д-р Стоян Андреев Стоянов
 10. Проф. д-р Стоян Петков Маринов
 11. Доц. д-р Андрияна Йовчева Андреева
 12. Доц. д-р Бистра Константинова Василева
 13. Доц. д-р Божидар Костадинов Чапаров
 14. Доц. д-р Веселина Василева Димитрова
 15. Доц. д-р Виолета Янева Димитрова
 16. Доц. д-р Владимир Тодоров Досев
 17. Доц. д-р Генка Рафаилова
 18. Доц. д-р Даниела Александрова Георгиева
 19. Доц. д-р Денка Йорданова Златева
 20. Доц. д-р Добрин Жеков Добрев
 21. Доц. д-р Любомир Борисов Георгиев
 22. Доц. д-р Михал Стоянов
 23. Доц. д-р Николета Вангелова Михалева
 24. Доц. д-р Петя Йонкова Данкова
 25. Доц. д-р Слави Димитров Генов
 26. Доц. д-р Тодорка Борисова Атанасова
 27. Доц. д-р Христо Делчев Мавров
 28. Гл. ас. д-р Севдалина Иванова Христова
 29. Свилен Симеонов Столаров
 30. Стоян Минков Георгиев - докторант
 31. Антонио Антониев Хаджиколев - 6 курс, спец. Инф.
 32. Гергана Владимирова Кръстева - 2 к., спец. "Маркетинг"
 33. Лили Агароновна Мартиросян - 2 к., спец. "Индустриален бизнес"
 34. Станимир Павлинов Пеев - 4 курс, спец. СК 
 35. Михаела Маринова Кръстева - 4 к., спец. "Бизнес икономика"