Благодарствен адрес от Агенция "Митници" за оказано съдействие при реализиране на финален етап от проект

Благодарствен адрес от Агенция "Митници" за оказано съдействие при реализиране на финален етап от проект