Поздравителен адрес от Проф. д-р инж. Любен Тотев - Председател на Съвета на Ректорите на Висшите училища в Р България и Ректор на МГУ "Св. Иван Рилски" по повод 24 май

Поздравителен адрес от Проф. д-р инж. Любен Тотев - Председател на Съвета на Ректорите на Висшите училища в Р България и Ректор на МГУ "Св. Иван Рилски" по повод 24 май