Благодарствен адрес за ректора на ИУ-Варна от Асоциация дебати - София за оказана помощ при организиране на Национален дебатьорски форум 2017 година в град Варна

Благодарствен адрес за ректора на ИУ-Варна от Асоциация дебати - София за оказана помощ при организиране на Национален дебатьорски форум 2017 година в град Варна