Публична покана 13

ДОКУМЕНТАЦИЯ за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана  по реда на чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП от Икономически университет – Варна с предмет: „Осигуряване на сигурността на студентски общежития, находящи се в гр.Варна, ул."Брегалница" бл.1 и бл.2, охрана на бунгала в гребна база "Веслец" под Аспарухов мост и физическа охрана при провеждане на публични мероприятия в и от ИУ-Варна”, обявена с публична покана РД 21-1642/02.11.2015 г. и публично достъпна в Портала за обществени поръчки в периода от 03.11.2015 г. до 11.11.2015 г.

Поканата е публикувана на Портала за обществени поръчки с уникален код – 9047225.


КРАЕН СРОК за предаване на офертите - 16.00 часа на 11 ноември 2015 г.

  1. Публична покана
  2. Документация
  3. Приложения (в DOC формат)

Дата на публикуване: 02.11.2015 г.

       4. Протокол

Дата на публикуване: 13.11.2015 г.

       5. Договор
       6. Гаранции по реда на чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП

Дата на публикуване: 27.11.2015 г.

       7. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване:  29.01.2016 г.

        8. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване:  22.02.2016 г.

        9. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване:  02.03.2016 г.

        10. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване:  04.04.2016 г.

         11. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП /основание &18 от Преходни и Заключителни разпоредби на нов ЗОП в сила от 15.04.2016г./

Дата на публикуване:  15.04.2016 г.