Поздравителен адрес от Проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н. - Ректор на Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна

Поздравителен адрес Медицински университет - Варна