Публична покана 8

ДОКУМЕНТАЦИЯ за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана  по реда на чл.14, ал.4, т.1 от ЗОП от Икономически университет – Варна с предмет: „Ремонтни работи на Ректорат в Учебен блок – 1 на Икономически университет - Варна”, обявена с публична покана РД-21-1038/13.07.2015г. и публично достъпна в Портала за обществени поръчки в периода от 14.07.2015г. до 22.07.2015г.

Поканата е публикувана на Портала за обществени поръчки с уникален код – 9043770.


КРАЕН СРОК за предаване на офертите - 16.00 часа на 22 юли 2015г.

  1. Публична покана
  2. Документация
  3. Техническа спецификация
  4. Спецификация интериор №1
  5. Спецификация интериор №2
  6. Спецификация интериор №3
  7. Спецификация интериор №4
  8. Спецификация интериор №5
  9. Спецификация ТАП
  10. Приложения DOC формат)

Дата на публикуване: 13.07.2015 г.

     11. Отговор на писмено искане

Дата на публикуване: 17.07.2015 г.

     12. Протокол

Дата на публикуване: 27.07.2015 г.

      13. Договор
      14. Гаранции по реда на чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП

Дата на публикуване: 31.07.2015 г.

      15. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване: 10.08.2015 г.

      16. Информация по реда на чл. 22б, ал.2, т.14 от ЗОП
      17. Гаранция по реда на чл.63, ал.1 от ЗОП
      18. Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка

Дата на публикуване:  25.09.2015 г.