Публична покана 4

ДОКУМЕНТАЦИЯ за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана  по реда на чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП от Икономически университет – Варна с предмет: “Подготовка и издаване на луксозно печатно издание”, обявена с публична покана РД-21-401/19.03.2015г. и публично достъпна в Портала за обществени поръчки в периода от 29.01.2015г. до 09.02.2015г.

Поканата е публикувана на Портала за обществени поръчки с уникален код – 9039937.


КРАЕН СРОК за предаване на офертите - 16.00 часа на 27 март 2015г.

  1. Публична покана
  2. Документация
  3. Приложения DOC формат)

Дата на публикуване: 19.03.2015 г.

      4. Протокол
      5. Информация по реда на чл.62, ал.1 от ЗОП

Дата на публикуване: 03.04.2015 г.

      6. Договор
      7. Информация по реда на чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП

Дата на публикуване: 15.04.2015 г.

     8. Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка
     9. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване: 29.05.2015 г.