Поздравителен адерс от Институт за икономически изследвания при БАН по случай откриване на VIII Международна научна конференция ИПС - 2017

Поздравителен адерс от Институт за икономически изследвания при БАН по случай откриване на VIII Международна научна конференция ИПС - 2017