Публична покана 3

ДОКУМЕНТАЦИЯ за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана  по реда на чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП от Икономически университет – Варна с предмет: „Изработка по спецификации, доставка и монтаж на мебели в Учебен блок - 1 на Икономически университет – Варна”, обявена с публична покана РД-21-235/17.02.2015г. и публично достъпна в Портала за обществени поръчки в периода от 18.02.2015г. до 26.02.2015г.

Поканата е публикувана на Портала за обществени поръчки с уникален код – 9038960.


КРАЕН СРОК за предаване на офертите - 16.00 часа на 26 февруари 2015г.

  1. Публична покана
  2. Документация
  3. Техническа спецификация
  4. Приложения DOC формат)

Дата на публикуване: 17.02.2015 г.

       5. Протокол

Дата на публикуване: 05.03.2015 г.

       6. Договор
       7. Гаранция по реда на чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП

Дата на публикуване: 18.03.2015 г.

       8. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване: 07.05.2015 г.

      9. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП
    10. Информация за изпълнен договор

Дата на публикуване: 10.08.2015 г.