Публична покана 1

ДОКУМЕНТАЦИЯ за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана  по реда на чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП от Икономически университет – Варна с предмет: "Доставка на българскa и чуждоезиковa литература през 2015 г. в Университетска библиотека на Икономически университет – Варна", обявена с публична покана РД-21-071/28.01.2015 г. и публично достъпна в Портала за обществени поръчки в периода от 29.01.2015 г. до 09.02.2015 г.

Поканата е публикувана на Портала за обществени поръчки с уникален код – 9038412.


КРАЕН СРОК за предаване на офертите - 16.00 часа на 09 февруари 2015 г.

  1. Публична покана
  2. Документация
  3. Приложения, DOC формат)
  4. Техническа спецификация

Дата на публикуване:  28.01.2015 г.

       5. Протокол
       6. Гаранции по реда на чл.62, ал.1 и ал.2 от ЗОП

Дата на публикуване:  16.02.2015 г.

       7. Договор
       8. Гаранции по реда на чл.62, ал2 от ЗОП

Дата на публикуване:  24.02.2015 г.

       9. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване:  31.03.2015 г.

     10. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване:  25.04.2015 г.

      11. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване:  07.05.2015 г.

     12. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване:  27.05.2015 г.

     13. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване:  29.06.2015 г.

     14. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване:  30.07.2015 г.

     15. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване:  04.09.2015 г.

     16. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване:  06.11.2015 г.

     17. Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка

Дата на публикуване:  08.01.2016 г.