ИЗПИТНИ СЕСИИ

Очаквайте информация за условни изпити (преподаватели, дати и зали на провеждане) за месеците ноември и декември 2018 г., която ще може да откриете в секция "Новини" на всяка катедра в ИУ-Варна.

За достъп до структурата на катедрите вижте меню Структура >> Академична структура >> Факултети и катедри