Благодарствен адрес от Варненска туристическа камара за участие във Черноморски туристически форум

Благодарствен адрес от Варненска туристическа камара за участие във Черноморски туристически форум