По въпроси относно общежития и стипендии се обръщайте към:
Инспектор "Общежития и стипендии"
Наталия Димитрова
Мобилен тел. 0887 631 606 ; 0882 164762
Фикс. номер 052 830809
Електронна поща: ios@ue-varna.bg


НЯМА ТЕКУЩО КЛАСИРАНЕ!

Забележка: Студентите се класират за стипендии за приоритетни направления по низходящ ред на средния успех от следването до момента. Превеждането на стипендиите се извършва по банкови сметки посочени от студентите до пето число на месеца, следващ месеца, за който се дължат.


Справка стипендии


Факултетен номер
    или    
ЕГН