График на учебния процес

График на учебния процес за 2015/2016 г.
за студенти от образователно-квалификационна степен "бакалавър"
редовно обучение задочно обучение дистанционно обучение


  

График на учебния процес за 2014/2015 г.
за студенти от образователно-квалификационна степен "бакалавър"
редовно обучение задочно обучение дистанционно обучение