Контакти

Издателство "Наука и икономика"

Председател на Издателския съвет

Доц. д-р Силвия Парушева

Кабинет: 118 ВEmail: parusheva@ue-varna.bg


Главен редактор

Живко Парушев

Email: izdatel@ue-varna.bg


Предпечатна подготовка

Татяна Георгиева
Екатерина Йорданова
Яна Стефанова
Мария Янчева


Мобилен тел. 0882 164701Контакти:

Издателство "Наука и икономика"
Икономически университет – Варна
ул. Евлоги Георгиев № 24
гр. Варна, 9002

Официален сайт: http://www.ue-varna.bg