Справочници за кандидат-студенти

СПРАВОЧНИК
ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ
2013
ПРИМЕРНИ ТЕСТОВЕ ЗА КОНКУРСЕН ИЗПИТ ПО ГЕОГРАФИЯ НА БЪЛГАРИЯ ПРИМЕРНИ ТЕСТОВЕ
ЗА КОНКУРСЕН ИЗПИТ
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
ПРИМЕРНИ ТЕСТОВЕ
ЗА КОНКУРСЕН ИЗПИТ ПО ИКОНОМИКА
ПРИМЕРНИ ТЕСТОВЕ ЗА КОНКУРСЕН ИЗПИТ ПО ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ ПРИМЕРНИ ТЕСТОВЕ
ЗА КОНКУРСЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА